Graanbeurstoernooi 2018

Libretoernooi Pour L'Homme et L'Enfant 2017

Van maandag 4 december tot 10 december wordt voor de 6e keer het Pour L'Homme et L'Enfant Libretoernooi gehouden.
Dit toernooi is ontstaan naar een idee van Marco Aertssen ( eigenaar Kapsalon Pour L'Homme et L'Enfant ) en Vincent Peemen ( eigenaar SportPub Goes ).

Op maandag 4, dinsdag 5, woensdag 6 en vrijdag 8 december starten om 18:45 uur de voorronden.
De deelnemers kunnen zich opgeven op één van deze dagen.

De winnaars van elke voorronde (16 stuks in totaal) kwalificeren zich voor zondag 10 december om 10:00.
Rond de klok van 12:30 is er voor alle deelnemers van het toernooi een buffet, voor niet deelnemers is dat € 5,00 pp.

De finaledag wordt gespeeld in 4 poules van 4 deelnemers. De nummers 1 en 2 van iedere poule spelen kwartfinales.
Deelname aan het toernooi kost € 10,00 per persoon incl 1 consumptiemunt.

De 1e prijs bedraag € 100,00.

Voor meer info zie website van Sportpub Goes.

Van wedstrijdzaken

Aan alle secretariaten:

DZW heeft van gewest Zuid 1 van de KNBB de organisatie gekregen voor seizoen 2017 van de teamwedstrijden om het gewestelijk kampioenschap Zuid 1 in de B1 en C4.
De finaledag is zaterdag 19 mei 2018 en wordt gespeeld door 4 teams die een halve competitie spelen, volgens het gewestelijk reglement.

Als vereniging kunt u uw belangstelling kenbaar maken via mail naar DZW_Wedstrijdzaken tot 03 september 2017.
Als vereniging moet uw speellocatie voldoen aan de volgende voorwaarden: aantal tafels voor B1 is 4 x kleine tafel en aantal tafels voor C4 is 2 x kleine tafel.

Uw vereniging dient een bekwame dag-wedstrijdleider beschikbaar te stellen.
Het wedstrijdschema wordt door de gewestelijke wedstrijdleider vastgesteld.

DZW zorgt voor arbiters , per tafel 1, die assistentie krijgen van de deelnemende teams.

De wedstrijddag is vastgesteld door het gewest, er kan niet mee geschoven worden.
Na de finaledag volgt voor de winnaar nog de Landelijke Finale.

C4 wordt niet gespeeld binnen DZW, maar belangstellende verenigingen/localiteiten  mogen zich toch hiervoor melden.

DZW is er zich van bewust dat het aanbod van het gewest Zuid 1 dit jaar niet gunstig is.
Het schema voor toewijzing finales is een repeterend schema.
Als er onvoldoende belangstelling is moeten we de wedstrijden terug geven, of proberen te ruilen met een ander district.
Dit brengt extra kosten met zich mee voor DZW.

Namens DZW_Wedstrijdzaken,
 
Ad Menheere
Piet Bom

Van het bestuur

 NIEUW WEDSTRIJDLEIDER PK

Afgelopen maandag 9 oktober is een afvaardiging van het bestuur en de commissie wedstrijdzaken bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomst heeft Vinnie Chamroe zijn taken als wedstrijdleider PK neergelegd en is met onmiddellijke ingang Leo Hakbijl benoemd door het bestuur als zijn opvolger. Vinnie Chamroe zal nog een paar lopende zaken afhandelen met name finale 4e klas libre en 2e klas driebanden welke doorgegeven moeten worden aan het gewest. Uiteraard willen we Vinnie bedanken voor zijn inzet het afgelopen jaar.

Leo Hakbijl is inmiddels begonnen met zijn taken als wedstrijdleider PK. Inmiddels staan bijna alle nog te spelen PK’s als concept op de website geplaatst. Bepaalde klassen hebben niet genoeg deelnemers om voorwedstrijden te spelen deze zullen dan gelijk finale spelen. Het verzoek aan u als vereniging om deze nog eens kritisch na te lopen en te kijken of u nog inschrijvingen mist, deze kunnen dan alsnog worden toegevoegd aan de poules. Ook spelers die gepromoveerd zijn en in de hogere klasse mee willen spelen kunnen nog toegevoegd worden.

Ook doen wij nog het dringende verzoek om vragen uitsluitend per mail te stellen op het u bekende e-mail adres wedstrijdzaken@biljartdeltazuidwest.nl

Het bestuur wenst Leo veel succes bij het uitoefenen van zijn taken.

 

NIEUW BESTUURSLID WEDSTRIJDZAKEN

Het bestuur is verheugd u te kunnen mededelen dat we een nieuwe wedstrijdleider competitie hebben gevonden. Ad Menheere heeft zich bereid verklaard om deze functie op zich te nemen. Piet Bom is op dit moment al bezig om Ad in te werken om zo volgens een stappenplan alles over te kunnen dragen. Uiteraard zal Piet Bom ook nog meekijken en daarom is het van belang dat alle vragen via mail gesteld worden via het bekende e-mail adres wedstrijdzaken@biljartdeltazuidwest.nl

Het bestuur wenst Ad veel succes met het uitoefenen van zijn functie als wedstrijdleider competitie.

 

CONTRIBUTIETARIEVEN SEIZOEN 2017-2018

  • Contributie € 15,- per lid
  • PK’s € 6,50 per deelname pk
  • Teamgelden reguliere competitie € 15,- per team
  • Teamgelden bandstoten/topteam etc. € 10,- per team